نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی مدیرکل اداری و مالی استانداری یزد

مشخصات فردي:
نام: هادي             نام خانوادگي: هادي نسب          نام پدر: محمدعلي                  سال تولد: 1345
سوابق تحصيلي:
-    ليسانس مديريت
سوابق اجرايي24 سال خدمت:
-    مأمور تحقيق گزينش راه آهن جنوب شرق
-    كارمند فرهنگي ستاد آزادگان استان يزد
-    استخدام به عنوان مسئول حراست فرمانداري اردكان
-    اشتغال در هسته گزينش استانداري يزد
-    معاون اداره حراست استانداري يزد
-    مدير كل حراست استانداري يزد
-    كارشناس پيگيري و ارزيابي استانداري يزد
-    رئيس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان يزد
-    نماينده استاندار در كميته پدافند غير عامل قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء
-    رئيس كميته تخصصي شناسايي اموال قاچاقچيان شهما
-    رئيس كميته مقابله با عرضه و تقاضاي شهما
-    نماينده استاندار در كميته فني اشتغال استان
-    رئيس شوراي حل اختلاف حوزه 25 شهر يزد
-    رئيس كميته كفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجي استان يزد
-    جانشين استاندار به عنوان رياست كارگروه اتباع خارجي استان
-    مدير كل دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد
شايان ذكر اينكه وي از بسيجيان فعال استان كه در سال 1378 به عنوان بسيجي نمونه استان معرفي و مدت 15 سال فرمانده پايگاه بسيج علي بن ابيطالب (ع) و 7 سال فرمانده گردان عاشورا بوده است.